Produktion af konsistensjusteret mad og drikke

Erfaringerne fra processen er, at det kræver særligt køkkenudstyr at producere mad til borgere med tygge-synke-problemer. Udstyret skal sikre at massen ikke skiller eller ikke er flydende, klistret eller klumpet. i processen er der afprøvet en række forskellige former for udstyr og systematikker til denne produktionsform. det køkkenudstyr, der i processen er fundet bedst egnet er følgende:

 

1-1 PROCES KØDHAKKER 4884