Alle faggrupper har en rolle

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har fokus på at øge sikkerheden, trivslen og livskvaliteten for de mange ældre med tygge-synke-problemer. Dette kræver en individuel tilgang til den enkelte borger og involvering af mange forskellige faggrupper.

Opsporing og vurdering

Medarbejderne, der har den daglige kontakt med borgeren, skal kunne reagere på tegn på tygge-synke-problemer hos den enkelte borger. Hoste, madrester i munden og hyppige lungebetændelser er alle eksempler på tegn på, at borgeren kan have tygge-synke-problemer. En oversigt over flere tegn på tygge-synke-problemer fremgår af figur 1.

Opsporingen af eventuelle tygge-synke-problemer hos den enkelte borger, bør give anledning til en nærmere vurdering af borgerens tygge-synke-evne. Selve vurderingen kan foretages af personale med særlig viden og kompetencer indenfor området. 

Kogebog_figur-1_01akFigur 1: Eksempler på tegn på tygge-synke-problemer

Afhjælpning af tygge-synke-problemer hos den enkelte borger

Der kan tilbydes forskellige former for afhjælpning af tygge-synke-problemer. De enkelte indsatser tilbydes altid på baggrund af vurderingen af den enkelte borgers tygge-synke-funktion. Afhængig af den enkeltes behov kan f.eks. tilbydes et individuelt genoptræningsforløb, hvor borgerens tygge-synke-evne trænes. Det kan også være indsatser, hvor der ydes støtte i form af hjælpemidler, holdningskorrektion eller støtte til måltidet. Tandpleje og ernæringsterapi er også indsatser, der bør overvejes. Konsistensjustering af den mad og drikke borgeren tilbydes, kan også være nødvendig. Konsistensjusteringen af mad og drikke gives med det formål at forhindre, at der sker fejlsynkning og maden ender i luftvejene. Desuden kan det understøtte, at borgerne får den næring, de har behov for. Det er vigtigt at tænke madens smag, udseende og anretning ind, da det kan være afgørende for, om borgeren har lyst til at spise maden. Konsistensjusteret mad og drikke kan gives med forskellige gradueringer. Det kan der læses mere om her. Tilbud om konsistensjusteret mad og drikke kan være et midlertidig eller permanent tilbud – afhængig af om det er muligt at afhjælpe borgerens tygge-synke-problemer på anden måde. En oversigt over de opfølgende indsatser er skitseret i figur 2.

Kogebog_figur-2_01akFigur 2: Opfølgende indsatser