Hvad er tygge-synke-problemer

Tygge- og synke-besvær er problemer med at spise og drikke. Tygge-synke-problemer kaldes også dysfagi og kan ramme svækkede ældre med lavere muskelstyrke og kan opstå ved en række sygdomme som f.eks. hjerneblødning, cancer og demens.

Mange ældre på plejehjem har tygge-synke-problemer i én eller anden grad. For den enkelte borger kan det have store og alvorlige konsekvenser i form af f.eks. fejlsynkning. Mad og drikke, der ender i lungerne, kan resultere i gentagne lungebetændelser og indlæggelser. Problemer med at tygge og synke kan også resultere i, at man ikke får nok at spise og drikke. Derved opstår der risiko for dehydrering, fejl- og underernæring samt tab af fysisk, social og mental funktionsevne.